Välj språk - Svenska Choose language - English

Standardavtal

EXPO2006 Ramavtal samt EXPO Allmänna Villkor

Sveriges EXPOförbund har under åren tagit fram Allmänna Villkor för 
branschen för att möta medlemmarnas behov. 

Under 2006 har förbundets Allmänna Villkor reviderats och förbundet 
har även tagit fram ett standardavtal (ramavtal) EXPO2006 Ramavtal. 

Är du medlem i förbundet har du även tillgång till annat material som 
förbundet tagit fram. Detta laddar du ned från medlemssidorna dit du 
kommer genom ditt lösenord.

Här nedan kan du ladda ned Ramavtalet och Allmänna Villkoren.

Du är fri att använda EXPOförbundets Ramavtal och Allmänna Villkor i 
den form de finns i som nedladdade exemplar.

En viktig sak är dock att du aldrig får ändra i de Allmänna Villkoren!
Du kan däremot alltid göra tillägg eller ändringar i bilagor till ditt avtal med kunden.

EXPO2006 Ramavtal

EXPO2006 Allmänna Villkor

Beställ avtalen i tryckformat

Du kan även beställa avtalen i tryckt format från kansliet genom att 
skicka ett mail. Kostnaden är 10 SEK / dokument samt expeditionsavgift 
om 50 kr plus porto (moms tillkommer på beloppen). 
Minsta beställning är 20 dokument. Beställ här