Välj språk - Svenska Choose language - English

Om EXPOförbundet

För våra kunder

Låt oss se till att ni syns! 
Att sälja utan att synas är nästan omöjligt! Låt oss hjälpa er att synas! 
På mässor, utställningar - i alla säljande sammanhang. 
En god utställningsteknik är nu viktigare än någonsin. 
Sveriges Expoförbund - SEF - består av vårt lands ledande utställningsföretag. 
Vi har producerat utställningar sedan starten 1945.

Behöver ni hjälp med:
- Konsultationer
- Idéer, layout, skisser och modeller
- Framställning av utställningsmontrar
- Uthyrning av montersystem, möbler, mattor osv.
- Bild- och skyltproduktion
- AV -materiel och ljus
Så ta kontakt med företagen i branschförbundet!

Vi kan mässor. Vi kan utställningar. Det är vår specialitet. 
Ni vill synas - och sälja. Vi kan hjälpa er. Våra medlemmar kan hjälpa er på ett engagerat sätt - baserat på yrkesskicklighet, ansvarskänsla, kunderfarenhet och vettiga priser. det är en bra kombination. 
Prova den. Ni syns bättre sen! 

För medlemsföretagen

EXPOförbundet :
- Verkar för att skapa förutsättningar för höjande och bevarande av yrkets och branschens anseende 
- Bereder tillfällen till sammanträffanden för utbyte av tankar, åsikter och erfarenheter rörande yrket samt för ett kollektivt tillvaratagande av medlemmarnas intressen 
- Arbetar för att öka intresset för expomediet 
- Bevakar medlemmarnas och branschens intressen gentemot andra organisationer och myndigheter 
- Skapar bra kontakter med mässarrangörer för att kunna underlätta medlemmarnas arbetsvillkor 
- Informerar om och marknadsför förbundet och dess medlemmar